PRIVACYBELEID

Ingangsdatum:  Donderdag, 1 September 2019 (v. 1.0.0)

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op de bedrijfswebsite die toegankelijk is op https://www.engcode.be/ ("Website") en https://www.engcode.nl/ ("Website") en het cloud -gebaseerd platform voor technologie, ook toegankelijk via die website en de mobiele applicaties ('Platform', en samen met de Website, gezamenlijk de 'Site'), allemaal eigendom van en beheerd door Engcode BV, een Belgische naamloze vennootschap ("Engcode", "Engcode bv", "Wij", of "ons"). Dit privacybeleid beschrijft hoe Engcode persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt die via de website en het platform is verzameld. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik van, uw toegang tot en hoe u uw persoonlijke informatie kunt bijwerken en corrigeren.

Dit privacybeleid bevat:

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe we hiermee omgaan beter te begrijpen. Door contact te maken met de website en het platform erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. 

Gegevensbeschermingswetten vereisen dat bedrijven hun rol en verantwoordelijkheid beschrijven bij het omgaan met persoonlijke informatie. 

Wanneer gebruikers onze website bezoeken en informatie over ons en onze technologie bekijken, met ons communiceren, iets downloaden of zich registreren voor evenementen, enz., dan zijn wij de gegevensbeheerder.

Wanneer een persoon zich aanmeldt voor het Platform omdat zijn werkgever een Businessplan heeft ondertekend (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden op https://www.engcode.be/algemene-voorwaarden, de "Algemene voorwaarden") dan;

Wanneer een individu zich aanmeldt als gebruiker van het Platform via een Individueel Plan (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden), is Engcode de gegevensbeheerder voor alle persoonlijke informatie die door die gebruiker wordt verstrekt en door het Platform wordt verzameld wanneer de gebruiker deze opent en gebruikt . 

De informatie die we over u verzamelen

Wij waarderen uw vertrouwen. Om dat vertrouwen te respecteren, houdt Engcode zich aan ethische normen bij het verzamelen, gebruiken en beveiligen van alle informatie die u verstrekt.

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie van u:

Informatie die u ons geeft:

Dit is informatie over u die u ons rechtstreeks geeft wanneer u met ons communiceert. U kunt het ons geven door een formulier in te vullen op onze Site, per telefoon, e-mail of op een persoonlijk evenement. Het bevat informatie die nodig is om u te registreren voor een abonnement, te betalen voor een abonnement of een bestelling te plaatsen voor andere diensten die we leveren. Het bevat ook informatie die wordt gedeeld wanneer u deelneemt aan een discussiebord, iets deelt op sociale media via onze site, deelneemt aan een wedstrijd of promotie, een vraag indient, feedback geeft over of een probleem op onze site of een van de andere interactieve services gebruikt (gedefinieerd in de Algemene voorwaarden). Wanneer u een account voor ons platform maakt, vragen we u om uw voornaam, achternaam en e-mailadres op te geven. Wanneer u een abonnement koopt, hebben we betalings- en factuurinformatie nodig, vaak inclusief adres- en creditcardgegevens. Bovendien kunt u aanvullende persoonlijke informatie verstrekken om uw ​​profiel in ons systeem aan te vullen.

Informatie die we over u verzamelen over uw gebruik van onze site:

We verzamelen automatisch informatie van u telkens wanneer u onze site bezoekt. Dit omvat technische informatie, informatie over uw bezoek en informatie over uw activiteit op onze Site, zoals responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie met een pagina (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden om te bladeren naar en van een pagina en methoden die worden gebruikt om contact op te nemen met onze verkoop- en ondersteuningsteams. Technische informatie kan ook het internetprotocoladres zijn dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, typen en versies van browserplug-ins, besturingssystemen en het apparaat dat u gebruikt.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen:

Dit is informatie die we over u ontvangen van derden waarmee we nauw samenwerken om onze diensten aan te bieden, te promoten en te verbeteren. Deze derde partijen zijn zakenpartners, leveranciers die assisteren bij technische en betalingsdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders en aanbieders van zoekinformatie.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Informatie die u ons geeft:

Engcode gebruikt de persoonlijke informatie die u verstrekt op een manier die consistent is met dit privacybeleid. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten op onze site te leveren, inclusief diensten die voortvloeien uit verplichtingen die zijn vastgelegd in een contract tussen u en ons. Deze services kunnen het beheer van uw account omvatten, facturering en u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze service van uw account. Deze gegevens worden ook gebruikt om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van onze site of om u informatie te verstrekken die u mogelijk van ons hebt gevraagd.

We gebruiken uw persoonlijke informatie ook samen met andere persoonlijk niet-identificeerbare informatie om ons te helpen onze gebruikers beter te begrijpen, om uw ervaring met onze Site te personaliseren en te verbeteren, en om de inhoud en functionaliteit van onze Site te verbeteren. Dit kan het verstrekken van informatie over onze goederen en diensten omvatten waarvan we denken dat u die interessant vindt en uw interactie met onze site verbeteren. We zullen met u communiceren over deze goederen en diensten via e-mail, direct mail, telefoon of op onze site. Deze communicatie kan nieuwsbrieven, promotionele e-mails, productupdates of marktonderzoek verzoeken omvatten. Op het moment dat we uw informatie hebben verzameld zullen we uw informatie alleen voor dit doel gebruiken als u uw toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal van ons te ontvangen, waar wettelijk vereist, of anderszins in onze legitieme belangen, op voorwaarde dat deze belangen uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke communicatie niet in de weg staat.

Informatie die we over u verzamelen over uw gebruik van onze site:

We zullen deze informatie gebruiken in onze legitieme belangen (waar we van mening zijn dat deze niet worden overschreven door uw rechten), om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek en statistische enquête. We zullen deze informatie ook gebruiken om onze site veilig te houden, voor het meten van de effectiviteit van hoe we inhoud presenteren en hoe we deze op de markt brengen en adverteren. We gebruiken internetprotocoladressen en niet-persoonlijk identificeerbare informatie in onze logbestanden om trends te analyseren, om onze site te beheren, om de bewegingen van gebruikers in en rond onze site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We gebruiken ook ongestructureerde machine learning-technologieën om gebruikersgedrag te begrijpen en om gebruikers specifieke aanbevelingen en andere personalisatie van onze Site-ervaring te bieden.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen:

We zullen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen in ons legitieme belang (waar we van mening zijn dat deze niet worden overschreven door uw rechten). We zullen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

Met wie we uw informatie delen

Wij beschouwen uw persoonlijke informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u en verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonlijke gegevens met bepaalde derde partijen kunnen delen, als volgt: 

Agenten, Consultants en gerelateerde derde partijen: 

We huren soms andere bedrijven in om bepaalde bedrijf gerelateerde functies uit te voeren, zoals het namens ons verzenden van e-mail, het verwerken van betalingen of het uitvoeren van marktonderzoek. We delen uw e-mailadres ook met derde partijen, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter om u op hun platforms aangepast marketingmateriaal te bieden. Wanneer we een ander bedrijf in dienst nemen om een ​​dergelijke functie te vervullen, verstrekken we hen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun specifieke functie uit te voeren. Deze bedrijven mogen geen persoonlijke informatie gebruiken die we met hen delen voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan ons. 

Bedrijfsplannen en bedrijfspartnerschapsabonnementen: 

We werken samen met bepaalde derde partijen om onze diensten aan hun werknemers of hun gemeenschapsleden te leveren. Als onderdeel van dergelijke partnerschappen kan een derde het abonnement voor zijn werknemers of leden van de gemeenschap betalen of anderszins een contract afsluiten met Engcode om uw abonnement voor u beschikbaar te stellen, en Engcode kan informatie over uw gebruik van onze diensten met die derde delen. Als uw abonnement is verstrekt door uw werkgever of community sponsor (inclusief bedrijfspartnerschappen zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden), kunnen we informatie die u verstrekt of informatie die we anders zouden kunnen verzamelen via uw registratie en gebruik van onze services, delen met dergelijke derde partijen.

Zakelijke overdrachten:

Naarmate we ons bedrijf ontwikkelen, kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een koper of een andere opvolger in het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis waarbij persoonlijke informatie die wij over onze sitegebruikers bewaren onder de overgedragen activa is.

Wettelijke vereisten:

In bepaalde situaties kan Engcode vereist zijn om persoonlijke informatie bekend te maken in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of een vergelijkbaar juridisch proces dat op ons of onze site wordt geserveerd.

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonlijke informatie verzamelen die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. Verder zullen we uw persoonlijke gegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Beheer van uw informatie

Wanneer u zich registreert of ons op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, zullen we die informatie niet zonder uw toestemming delen met derden, behalve voor de beperkte uitzonderingen die al zijn vermeld. Het zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Wanneer Engcode als gegevensverwerker optreedt, zullen we persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de gegevensbeheerder. Wanneer Engcode optreedt als een gegevensbeheerder, handelen wij in overeenstemming met uw toestemming om u onze diensten aan te bieden en zoals anderszins door u geïnstrueerd. We geven u ook de mogelijkheid om u af te melden voordat we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken of uw persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden die fundamenteel verschillen van het doel waarvoor deze oorspronkelijk is gemaakt. 

Als u geen communicatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken door de link 'Afmelden' te gebruiken in de e-mails die we u sturen of op het Dashboard voor communicatievoorkeuren in uw ledenprofiel op onze Site of door contact met ons op te nemen via info@engcode.be. Houd er rekening mee dat we de opt-out-informatie niet mogen opnemen in e-mails met een transactionele aard en geen marketingcommunicatie zijn (d.w.z. e-mails met betrekking tot uw bestelling, de gebruiksvoorwaarden van de website, enz.). U kunt ervoor kiezen om geen transactionele e-mails te ontvangen via het Dashboard voor communicatievoorkeuren. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over een transactionele e-mail. 

Uw toegang tot uw informatie en hoe lang we deze bewaren

Op verzoek zal Engcode u informatie verstrekken over de vraag of wij uw persoonlijke informatie bewaren of verwerken namens een derde partij. Neem voor deze informatie contact met ons op via info@engcode.be

Wij zullen u voorzien van de middelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en actueel is. Als u zich hebt geregistreerd om het Platform te gebruiken, bieden we u een manier om uw profiel op ons Platform te openen en te wijzigen. We zullen u ook toestaan om uw profiel volledig te verwijderen, samen met alle persoonlijke informatie die aan dat profiel is gekoppeld, hoewel deze optie uw ervaring met ons Platform aanzienlijk kan verslechteren. U kunt een verzoek tot verwijdering indienen door uw profiel te openen en op de daar beschikbare link te klikken. U kunt ook contact met ons opnemen via info@engcode.be. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Het aanvragen van verwijdering van uw account betekent dat uw persoonlijke gegevens permanent worden verwijderd en niet kunnen worden opgehaald op een later tijdstip.

Vanaf onze Site heeft u toegang tot uw profiel waar u op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens kan bekijken die wij hebben.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of indien nodig om u diensten te verlenen. Daarna kunnen we bepaalde persoonlijke informatie voor onbepaalde tijd bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. We kunnen ook verzamelde informatie bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen onze Site en diensten te ontwikkelen en verder te verbeteren. 

Hoe we uw informatie beschermen

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) op onze betaalpagina invoert, wordt uw informatie via een geverifieerde en gecodeerde verbinding verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS).

We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op servers met beperkte toegang die zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden, en gebruiken een verscheidenheid aan technologieën en procedures die bedoeld zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Desondanks kan geen enkele communicatie via internet ooit 100% veilig zijn en kan er nooit worden gegarandeerd dat beveiligingsmaatregelen effectief zijn. Dienovereenkomstig wordt u geadviseerd om voorzichtigheid en discretie te gebruiken bij het bepalen welke persoonlijke informatie u aan ons wilt vrijgeven.

Als u vragen hebt over beveiliging op onze Site dan kan u als volgt contact met ons opnemen: 

Email: info@engcode.be 

Gebruik van Cookies

Engcode bv en zijn partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan. Meestal gaat het om stukjes informatie of code die een website overbrengt naar of opent vanaf uw harde schijf of mobiel apparaat om informatie over u op te slaan en soms te volgen. Cookies stellen ons in staat om een ​​unieke apparaat-ID te creëren, zodat u herinnerd kunt worden wanneer u die computer of dat apparaat gebruikt om te communiceren met websites en online services, en kunnen worden gebruikt om een ​​reeks functies en inhoud te beheren, waaronder het opslaan van zoekopdrachten en het presenteren van gepersonaliseerde inhoud.

De Site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden wanneer u met onze Site communiceert en stelt ons ook in staat om onze Site te verbeteren.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u uw browser wijzigen om dat te voorkomen. Als u dit doet, kunt u mogelijk niet volledig profiteren van onze Site.

Een aantal cookies bestaan enkel als u op onze Site bent en verlopen wanneer u uw browser sluit of onze Site verlaat. Anderen worden gebruikt om u te herinneren wanneer u terugkeert naar onze Site en zullen langer meegaan. We gebruiken deze cookies op basis van het feit dat ze nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u, of omdat het gebruik ervan in ons gerechtvaardigde belang is (waar we van mening zijn dat deze niet worden overschreven door uw rechten), en in sommige gevallen wanneer u expliciet hebt ingestemd met het gebruik ervan zoals vereist door de wetgeving.

We gebruiken de volgende soorten cookies: 

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website en onder onze voorwaarden met u. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden bij beveiligde delen van onze website.

Analytische/prestatie cookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons voor onze legitieme belangen om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionaliteit cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat, afhankelijk van uw keuzes en voorkeuren, onze inhoud te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). 

Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie afhankelijk van uw keuzes en voorkeuren gebruiken om onze Site en de daarop weergegeven advertenties relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden. 

We kunnen ook werken met advertentienetwerken die informatie verzamelen over de inhoud op onze Site die u bezoekt en informatie op andere websites en diensten die u bezoekt. Dit kan ertoe leiden dat u advertenties op onze Site of onze advertenties ziet wanneer u andere websites en diensten van derden bezoekt. Zie hieronder voor meer informatie over het uitschakelen van deze functie of bezoek https://preferences-mgr.truste.com voor meer informatie over het afmelden voor gerichte advertenties. Daar vindt u links naar tools specifiek voor burgers van de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. 

Cookies uitschakelen

Het effect van het uitschakelen van cookies is afhankelijk van welke cookies u uitschakelt, maar over het algemeen werkt onze Site mogelijk niet correct als alle cookies zijn uitgeschakeld.

Als u cookies op onze Site wilt uitschakelen, moet u de browserinstellingen van uw website wijzigen om cookies te weigeren. Hoe u dit kunt doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Meer informatie over het uitschakelen van cookies voor de populairste browsers vindt u hieronder: 

Voor Microsoft Internet Explorer:

Voor Google Chrome:

Voor Safari:

Voor Mozilla Firefox:

Voor Opera 6.0 en verder:

Als u uw rechten niet hebt ingesteld, kunnen we u ook afzonderlijk vragen over ons gebruik van cookies op onze Site.

Met uitzondering van essentiële cookies, vervallen alle cookies die op onze Site worden gebruikt na twee jaar. 

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze Site. De Site kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op websites of andere services die niet door Engcode worden beheerd. Deze links van onze Site impliceren niet dat we deze websites of andere services onderschrijven of hebben beoordeeld. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze services voor informatie over hun privacybeleid.

Openbare forums

De Site kan van tijd tot tijd chatrooms, berichtenborden, nieuwsgroepen of andere openbare fora beschikbaar stellen aan zijn gebruikers, hetzij via onze eigen diensten of via de diensten of functies van een derde. Alle informatie die in deze gebieden wordt bekendgemaakt, wordt openbare informatie en u moet voorzichtig zijn bij het gebruik van deze gebieden en het plaatsen van persoonlijke of gevoelige informatie vermijden. Als een afzonderlijke login vereist is om deze gebieden te gebruiken, houd er dan rekening mee dat u mogelijk ook afzonderlijk moet uitloggen.

Informatie over handhaving en geschillenbeslechting

We zullen nalevingscontroles uitvoeren van onze relevante privacy praktijken om de naleving van dit privacybeleid te verifiëren. Elke Engcode-medewerker die volgens ons in overtreding van dit privacybeleid heeft gehandeld, zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot ons gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie moeten worden gericht aan Engcode bv op info@engcode.be. We zullen onderzoeken en proberen eventuele klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie op te lossen in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Wijzigingen met betrekking tot dit privacybeleid

Naarmate onze Site zich ontwikkelt, moet dit privacybeleid ook evolueren om nieuwe situaties te dekken. Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van wijzigingen raadpleegt u best regelmatig dit privacybeleid, we werken de datum bovenaan het document bij wanneer we een wijziging aanbrengen. Als we materiële wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen we het herziene beleid op deze pagina plaatsen en een kennisgeving via e-mail of onze Site sturen naar alle geregistreerde gebruikers van het platform. Als u onze Site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u het nieuwe privacybeleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze of enige toekomstige versie van het privacybeleid, hebt u geen toestemming om onze Site te gebruiken of te openen (of te blijven gebruiken of te openen). 

Contacteer ons

Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid moeten geadresseerd worden aan Engcode per e-mail:


Email: info@engcode.be


Fysiek adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen, Belgium


[Einde van het privacybeleid]